Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal 29. septembra 2022 memorandum o spolupráci so zástupcami spoločnosti Ringier - konateľmi firmy Michalom Maruškom a Petrom Hollý za prítomnosti dekana Obchodnej fakulty Petra Drábika a zástupcu z katedry marketingu Martina Kuchtu.

Memorandum bolo podpísané za účelom prehĺbenia spolupráce v existujúcich oblastiach a za účelom vytvorenia spoluprác v oblastiach nových. Hlavným cieľom spolupráce je zintenzívnenie prítomnosti praxe na univerzite a vytvorenie priestoru pre využitie vedeckých kapacít univerzity pre vedecký výskum v oblasti spotrebiteľského správania na internete.

Cieľom memoranda je aktivovať spoluprácu vo vedecko-výskumnej oblasti a poradenskej činnosti, navrhnúť a implementovať činnosti v súlade so spoločensky prospešnými aktivitami a prehĺbiť spoluprácu v oblasti vzdelávacieho procesu a následnej integrácie študentov a absolventov do praxe. Definované oblasti spolupráce majú za hlavný cieľ zintenzívnenie prítomnosti praxe na univerzite a využitie vedeckých kapacít univerzity pre praktický výskum realizovaný v hospodárskej praxi. Spoločnosť Ringier na základe vzájomne prospešnej spolupráce poskytne pohľad praxe na vyučovanú marketingovú problematiku formou poskytnutia prednášajúcich špecialistov, návrhom zadaní záverečných prác študentov končiacich ročníkov, odborným poradenstvom pri vypracovaní záverečných prác a možnosťou realizácie exkurzií vo firme. Predmetom spolupráce budú aj odborné stáže študentov na marketingových pozíciách.

Spoločnosť Ringier je digitálnym lídrom s novinárskymi koreňmi, ktorý sa sústredí na vývoj a správu digitálnych produktov vo forme online platforiem a obsahových webstránok. Súčasné portfólio produktov spoločnosti obsahuje webstránky Koktejl.sk a Obkec.sk zamerané na spravodajský a voľnočasový obsah, online platformy Pokec.sk a Azet.sk, video portál Azet Video a emailovú schránku Azet.sk. Do portfólia produktov patria aj spriaznené obsahové webstránky Aktuality.sk, Sport.sk, Zive.sk, Hernazona.sk, Diva.sk, Najmama.sk a Dobruchut.sk. Medzi spriaznené inzertné služby možno zaradiť Autobazar.sk, Autobazar.eu, Nehnutelnosti.sk, Reality.sk a Bazar.sk. Produktové portfólio spoločnosti Ringier navštevuje mesačne takmer 95 % slovenskej online populácie. Ekonomická univerzita v Bratislave, v zastúpení Obchodnou fakultou je vzdelávacia inštitúcia v oblasti ekonómie, obchodu, podnikania a marketingu, ktorá dlhodobo spolupracuje s významnými inštitúciami hospodárskej praxe a štátnej sféry, napríklad formou prípravy odborných publikácií pre malé, stredné a veľké podniky, realizáciou vedeckých výskumov na subjektoch hospodárskej praxe alebo organizáciou odborných vedeckých podujatí, ktorých výstupy majú potenciál zefektívniť vnútrofiremné procesy firmy a jej marketingové aktivity.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.