Načítavam stránku...

"Poľsko sa stalo najnovším príkladom toho, čo dokáže strach o bezpečnosť krajiny v rámci EÚ," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

Podľa profesorky Ľudmily Novackej z Katedry služieb a cestovného ruchu Ekonomickej univerzity v Bratislave je ocenenie významné. Dokazujú to podľa nej najmä čísla. Z Číny totiž vycestovalo v minulom roku do sveta viac ako 136 miliónov ľudí a dĺžka ich pobytu je približne šesť prenocovaní.

Čítať ďalej...

"Druhý pilier dôchodkového sporenia je výsostne odkázaný na dobre fungujúce životné poisťovne vyplácajúce dôchodkové renty sporiteľom po ich odchode do penzie," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

"Dvadsaťpäťročné jubileum vzniku Slovenskej republiky vytvára priestor na spätné bilancovanie často s prívlastkom: čo by bolo bývalo, keby Česko-Slovensko pokračovalo ako spoločný štát aj po roku 1993," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

"Starobné dôchodky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska patria v rámci vyspelých krajín Európy medzi najnižšie," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?