Načítavam stránku...

Agrosektor a ekonomika sú dva základné piliere, bez ktorých nemôže žiadna moderná civilizovaná spoločnosť existovať. Človek využíva na spestrenie a vyššiu kvalitu života aj iné vedné odvetvia, no bez potravín by neprežil. A na rozdiel od ostatných členov živočíšnej a rastlinnej ríše, kde sa veci dejú spontánne a bez bilancií, v spoločenstve ľudí to bez ekonomiky nejde. Ekonomika má však biologický základ, lebo jej hnacím motorom sú ľudské potreby, vznikajúce v mozgu. Nielen táto okolnosť spojuje agrosektor a ekonomiku.

Čítať ďalej...

Stretnutie so zástupcami univerzít k zákone o podpore cestovného ruchu Dňa 15. novembra 2011 sa na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) uskutočnilo pracovné stretnutie generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu MDVRR SR so zástupcami univerzít, v pôsobnosti ktorých je vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu.

V akademickom roku 2010/2011 sa na pedagogickom pracovisku Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Topoľčanoch konali trináste promócie študentov externého bakalárskeho štúdia. Čitateľom radničných zvestí radi priblížime atmosféru a úroveň tohto významného spoločensko-pedagogického aktu, na ktorom sa okrem dekana OF EU v Bratislave Ing. Štefana Žáka, PhD. a ďalších funkcionárov fakulty zúčastnil aj primátor Topoľčian Ing. Peter Baláž. V hľadisku sa zúčastnili ako hostia aj poslanci MsZ a pracovníci mestského úradu, ako aj prednosta ObÚ v Topoľčanoch Ing. Karol Zaťko a rodičia, rodinní príslušníci a známi študentov.

Čítať ďalej...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?