Načítavam stránku...

Stretnutie so zástupcami univerzít k zákone o podpore cestovného ruchu Dňa 15. novembra 2011 sa na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) uskutočnilo pracovné stretnutie generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu MDVRR SR so zástupcami univerzít, v pôsobnosti ktorých je vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu.

V akademickom roku 2010/2011 sa na pedagogickom pracovisku Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Topoľčanoch konali trináste promócie študentov externého bakalárskeho štúdia. Čitateľom radničných zvestí radi priblížime atmosféru a úroveň tohto významného spoločensko-pedagogického aktu, na ktorom sa okrem dekana OF EU v Bratislave Ing. Štefana Žáka, PhD. a ďalších funkcionárov fakulty zúčastnil aj primátor Topoľčian Ing. Peter Baláž. V hľadisku sa zúčastnili ako hostia aj poslanci MsZ a pracovníci mestského úradu, ako aj prednosta ObÚ v Topoľčanoch Ing. Karol Zaťko a rodičia, rodinní príslušníci a známi študentov.

Čítať ďalej...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?