Pokročilé kvantitatívne metódy výskumu sú v knihách cestovného ruchu opísané zriedka a zaobchádzanie so štatistickými knihami je príliš teoretické. Súčasný prehľad literatúry o cestovnom ruchu ukazuje určité obmedzenie v počte kvantitatívnych metód a techník. Cieľom tejto publikácie bolo vyplniť túto informačnú medzeru poskytnutím praktických nástrojov na kvantitatívnu analýzu údajov v oblasti cestovného ruchu.