8. novembra 2022 podpísal rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., a zástupcovia Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Ing. Dušan Keketi, predseda predstavenstva, a Ing. Gabriel Domšitz, člen predstavenstva, za prítomnosti dekana Obchodnej fakulty doc. Ing. Petra Drábika, PhD., MSc., a prodekana pre rozvoj a zabezpečovanie kvality doc. Ing. Jozefa Orgonáša, PhD., MBA., memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania a profesionálnej praktickej odbornosti v cestovnom ruchu s dôrazom na činnosť letísk.