XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú spoluorganizuje Katedra obchodného práva Obchodnej fakulty EU v Bratislave s Katedrou podnikového a európskeho práva FMV VŠE v Prahe a s Katedrou podnikovej ekonomiky a manažmentu OPF SU v Opave.

6. november 2020

Praha - Bratislava