18. – 22. marca 2024 sa na Obchodnej fakulte konal International Carousel Week (ICW 2024), ktorý sme organizovali ako Erasmus+ Blended Intensive Program. V tomto roku sme hostili rekordný počet - 47 zahraničných študentov zo 4 partnerských univerzít (Windesheim UAS v Holandsku, Savonia UAS vo Fínsku, University of Lorraine vo Francúzsku a VGTU v Litve) siete PEPA, v ktorej má zastúpenie prostredníctvom našej fakulty aj Ekonomická univerzita v Bratislave.

Dňa 11. apríla 2024 sa na seminári z predmetu Spotrebiteľské právo, ktorý navštevujú študenti druhého ročníka prvého stupňa štúdia študijného programu biznis a marketing, uskutočnila prednáška vedúceho právneho oddelenia inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., JUDr. Michala Havrlenta a jeho kolegu Mgr. Martina Špacíra, týkajúca sa vymáhania pohľadávok od spotrebiteľov.

V dňoch 18 a 19 Marca sa uskutočnila na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave tréningová aktivita v oblasti inovácií, STEAM a transdiciplinárneho prístupu vo výučbe. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu: CT.Uni: Creative Thinking – Taking an Innovative and STEAM Approach for a Transdisciplinary University, Program Erazmus + pod vedením Veroniky Orfánusovej z Ekonomickej univerzity a Zuzany Turlíkovej z Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom, prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., podpísala v pondelok 18. 3. 2024 Memorandum o spolupráci s Eximbankou SR, ktorú zastupoval generálny riaditeľ Ing. Rastislav Podhorec, MBA a námestník generálneho riaditeľa Ing. Pavol Tavač, MBA.