Obchodná fakulta EU v Bratislave otvára kurz sprievodcu v cestovnom ruchu pre širokú verejnosť pod vedením garantky prof. JUDr. Ľudmily Novackej, PhD. Začiatok kurzu: 12. október 2018.

Tento kurz je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v pozícii:

  • touristguide - sprievodca v lokalite,
  • tourmanager - vedúci zájazdu,
  • representative – delegát v stredisku cestovného ruchu, resp. delegát cestovnej kancelárie.

 

Časový rozsah kurzu je 305 hodín.

  • výučba sa koná v piatok poobede a v sobotu od rána,
  • vybrané praktické cvičenia sú v nedeľu,
  • všetky odborné prednášky a cvičenia sú prepojené na prax,
  • lektori sú poprední odborníci v cestovnom ruchu so skúsenosťami z praxe.

 

Súčasťou kurzu je aj tréningový zájazd vrátane dopravy a vstupov. Úspešní absolventi získajú po vykonaní skúšky štátne „Osvedčenie“, ktoré vydá Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysle zákona.

 

Cena: 510,- € (kurz) + 95,- € (skúška)

Pre študentov Obchodnej fakulty zľava vo výške 95,- €

 

Garant vzdelávacieho programu: prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

Kontakt
e-mail: alebo

tel. č.: 02 6729 1542 alebo 0903 434 463

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.