CK Hydrotour aj tento rok v novembrovom čase pozvala na info cestu študentov z Obchodnej fakulty, študijného programu manažment cestovného ruchu.

Možnosť vidieť aktuálnu ponuku približne 40 5* hotelov na tureckej riviére bola fantastická. Rozhovory s manažérmi CK Hydrotour, ich predajcami (cestovnými agentúrami) a s manažérmi hotelov potvrdili, že byť priamo v teréne a zažiť perfektne oganizovaný infotrip bol pre každého účastníka aj výborným poučením.

Vidieť, že CK Hydrotour má rada leto aj našich študentov.

 

Ľudmila Novacká

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.