17. - 19. mája 2019 sa v hlavnom meste Ukrajiny, v Kyjeve, konala XVIII. medzinárodná konferencia "A press-spring on the Dnieper Hills", na ktorej sa zúčastnili naši študenti Vladyslav Baťo a Viktoriia Mykolaienko.

Vladyslav Baťo, študent 3. ročníka medzinárodného podnikania a Viktoriia Mykolaienko, študentka 3. ročníka podnikania v cestovnom ruchu a službách, prijali pozvanie organizátorov tejto konferencie Main Kyiv Administration of Education and Science, Kyiv Palace of Children and Youth a Informatively creative agency YUN-PRESS, aby prezentovali štúdium na Obchodnej fakulte a Ekonomickej univerzite v Bratislave medzi stovkov ukrajinských stredoškolákov.

Ďakujeme za šírenie dobrého mena v zahraničí a takéto iniciatívy študentov podporíme aj v budúcnosti.

 

Prinášame krátku správu o konferencii z pohľadu samotných účastníkov:

Témou tohtoročnej konferencie, ktorá trvala tri dni, bolo heslo: «Branding My Country, Branding My Family».

Prvý deň,  17. mája sme sa všetci účastníci rozdelili na skupiny a následne sme navštívili vysoké školy v Kyjeve, kde sme mali tréningy, exkurzie a prednášky o fungovaní ukrajinského systému školstva. My s Viktoriiou sme si vybrali Kyjevskú národnú univerzitu kultúry a umenia, Fakultu žurnalistiky a PR. Je to známa univerzita a študuje tam veľa zahraničných študentov. Na škole nás privítal dekan fakulty, známy ukrajinský politík, podnikateľ a spevák Mychajlo Poplavsky. V moderných priestoroch univerzity sme mali aj tréning z IT: “Ako jednoducho vytvoriť internetovú stránku, aby ju spoznal celý svet”, trénerom bol jeden z profesorov. Po tréningu sa všetci účastníci zúčastnili na slávnostnom otvorení konferencie, kde bolo veľa predstaviteľov vysokých škôl zo zahraničia: z Holandska, Slovinska, Francúzka, Belgicka, Bieloruska, z Čiech,  a samozrejme, zo Slovenska, ale aj veľa študentov a žiakov z ukrajinských škôl.

Súčasťou programu konferencie boli aj poznávacie exkurzie po Kyjeve, navštívili sme historické a kultúrne pamiatky mesta a jeho okolia.

Nemenej zaujímavý bol aj ďalši deň - zahraniční študenti predstavovali svoje vysoké školy, na ktorých študujú v zahraničí a krajiny, v ktorých študujú a ich kultúru. My sme prezentovali Obchodnú fakultu a Ekonomickú univerzitu v Bratislave, oboznámili sme iných študentov so slovenskou kultúrou, históriou, zaujímavosťami a podelili sme sa so svojimi zážitkami na Slovensku. Po prezentáciách prebiehali diskusné kluby, na ktorých sa študenti mohli ešte viac dozvedieť o danej škole, príp. krajine.

Bol to vhodne strávený čas na Ukrajine. Získali sme veľa nových znalostí a spoznali nových ľudí. Bolo nám cťou reprezentovať Obchodnú fakultu, Ekonomickú univerzitu v Bratislave, reprezentovať Slovensko.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.