Najväčší inšpiratívny portál na Slovensku sa spája s najstaršou vysokou školou ekonomické-ho zamerania na Slovensku. Zľavomat a Ekonomická univerzita v Bratislave podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Do partnerstva tak vstupujú dva subjekty, ktorých spája spoločný záujem: podpora vzdelávania a podnikateľského prostredia v službách a cestovnom ruchu na Slovensku.

November 17, 2022, Slovak delegation headed by the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Slovak Republic to Uzbekistan, Jan Bory, and Associate Professor of the Department of the International Trade Faculty of the University of Economics in Bratislava, Elena Kashtyakova visited "Silk Road" International University of Tourism and Cultural Heritage. During the visit, Associate Professor Elena Kashtyakova gave a guest lecture to students on the topic: Support for the internationalization of small and medium-sized enterprises, family business, women in business and tourism business in Slovakia.

Počas pandémie Obchodná fakulta EU v Bratislave zmodernizovala priestory. V rámci modernizácie sa Proxenta spolupodieľala na vytvorení oddychovej zóny pre študentov, kde môžu tráviť voľný čas počas prestávok. Chillout zóna by Proxenta, ako je miesto nazvané, sa nachádza pred dekanátom Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

 

 

Krajina v bankrote: Čo to znamená, keď štát vyhlási krach? Srí Lanka sa dostala do platobnej neschopnosti. Ako to prežívajú bežní ľudia? Ktoré štáty sveta a Európy v minulosti skrachovali a ktorým to hrozí teraz? Nielen na tieto otázky odpovedal doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD., z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave

Neľahká a zodpovedná úloha učiteľa si určite zaslúži spoločenské uznanie. 28. marca tradične oslavujeme Deň učiteľov, ktorý si pripomíname už od roku 1955. Tento dátum je zároveň spomienkou na narodenie Jana Amosa Komenského, ktorý je dodnes považovaný za učiteľa národov. Svojim dielom, názormi a činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre všetky deti, bez ohľadu na sociálne pomery či intelekt. V iných krajinách sveta si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra. V štúdiu sme privítali Petra Drábika, dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, s ktorým sme sa rozprávali o pestrosti a náročnosti tejto profesie.

 

Tak takto?! Slovenská univerzita sa zaradila do prestížneho svetového klubu najlepších škôl so zameraním na biznis programy. Ekonomicka univerzita v Bratislave je ako jediná z univerzít na území bývalého Československa od novembra tohoto roku držiteľkou prestížnej medzinárodnej akreditácie. Znamená to, že poskytuje rovnako kvalitné a medzinárodne porovnateľné študijné programy ako najlepšie svetové univerzity zaradené v tomto klube.

 
 

Pracovné stretnutie sa konalo v rámci Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Za slovenskú stranu sa na stretnutí zúčastnil prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil, dekan FBERG TUKE Michal Cehlár, prorektorka STU Ľubica Vítková, prorektorka  EUBA Paula Puškárová, prorektorka UVLF Zita Faixová,  prorektor UNIZA Jozef Ristvej, Fedor Šimkovic z UK a Vladimír Taraba z TUKE. Rokovanie moderovala Elena Kašťáková z EUBA.