Vypočujte si rozhovor s prof. JUDr. Ľudmilou Novackou, PhD., z Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakuly Ekonomickej univerzity v Bratislave, v ktorom sa dozviete zaujímavé informácie o spracovaní marketingovej koncepcie cestovného ruchu detí a mládeže. Na spracovaní dokumentu pre potreby Bratislavskej organizácie cestovného ruchu pracovali viacerí členovia Obchodnej fakulty.

Firma Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt už po 14. raz. Každoročná analýza mapuje úspech absolventov na trhu práce počas predošlého roka. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk. Skóre predstavuje priemerný počet firiem, ktoré si otvorili CV absolventa. Rebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce. 

Vypočujte si rozhovory s novinármi a odborníkmi z printového média, online médií, priemyslu cestovného ruchu, cestovnej kancelárie a oblastnej organizácie cestovného ruchu v krátkom videu, ktoré vzniklo ako výstup riešenia projektu č. 2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít v cestovnom ruchu spolufinancovaného v rámci programu Európskej únie Erasmus+.

Vypočujte si zaujímavý rozhovor s prof. JUDr. Ľudmilou Novackou, PhD., z Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakuly Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá bola hosťkou v relácii Hosť Panorámy na Rádiu Regina (časovanie rozhovoru 8:32)

Dozviete sa niečo o živote pani profesorky, ale aj poznatky a názory na rôzne aspekty cestovného ruchu.

V piatok 20. decembra 2019 sa konal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v poradí už 27. ročník odovzdávania cien najúspešnejším športovcom, športovkyniam, či športovým kolektívom. Bratislavskú cenu za šport získal v kategórií zdravotne znevýhodnený športovec aj náš úspešný absolvent Jakub Krako. Jakub, gratulujeme a prajeme rýchly návrat naspäť na svahy! Jakub počas vysokoškolského štúdia získal štyri zlaté a dve strieborné medaily a v súčasnosti je držiteľom 5 zlatých a 5 strieborných medailí z paralympijských hier vo Vancouvri, Soči a Pjongčangu.

 

Vyplýva to z výskumu odborníkov zo Sociologického ústavu SAV; Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedry marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý bol finančne podporený agentúrou APVV v rámci riešenia projektu Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232).