Krízový štáb EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2020, rozhodol, že od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba na dennom aj externom štúdiu na prvom a druhom stupni štúdia na všetkých pedagogických pracoviskách (Bratislava, Košice, Michalovce, Virt). Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou.

Vypočujte si zaujímavý rozhovor s prof. JUDr. Ľudmilou Novackou, PhD., z Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakuly Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá bola hosťkou v relácii Hosť Panorámy na Rádiu Regina (časovanie rozhovoru 8:32)

Dozviete sa niečo o živote pani profesorky, ale aj poznatky a názory na rôzne aspekty cestovného ruchu.

Ekonomická univerzita v Bratislave v nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (2019-nCoV) na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR upozorňuje na dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení ako pri bežných vzdušných nákazách. Zároveň je dôležité preukázať zodpovedný prístup a obozretnosť pri prejavení akéhokoľvek príznaku akútneho respiračného ochorenia.