Téma inauguračnej prednášky: Problematika inovácií v službách v súčasnej etape ekonomiky služieb. Edukačná a výskumná prax riešenia problematiky inovácií v službách na Katedre služieb a cestovného ruchu

Verejné zasadnutie vedeckej rady Obchodnej fakulty - inauguračná prednáška doc. Ing. Viery Kubičkovej, PhD., sa uskutoční 14. januára 2021 o 13:00 prostredníctvom MS Teams - pre účasť kliknite na tento odkaz.

Vypočujte si rozhovory s novinármi a odborníkmi z printového média, online médií, priemyslu cestovného ruchu, cestovnej kancelárie a oblastnej organizácie cestovného ruchu v krátkom videu, ktoré vzniklo ako výstup riešenia projektu č. 2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít v cestovnom ruchu spolufinancovaného v rámci programu Európskej únie Erasmus+.