Na Obchodnej fakulte EU v Bratislave sme v predvianočnom období organizovali viacero podujatí, v tomto roku dokážeme jednu z tradícií - rozsvietenie vianočného stromčeka uskutočniť, hoci netradične - s Vašou online účasťou.