Načítavam stránku...

18. októbra 2018 sa študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave študijného programu medzinárodné podnikanie v rámci voliteľného predmetu etické aspekty finančných operácií v medzinárodnom obchode zúčastnili medzinárodného finančného veľtrhu GEWINN Messe vo Viedni.

"Slovensku sa v posledných rokoch z pohľadu ekonomiky veľmi darí. Výrazne sa zvyšuje počet pracujúcich a rastú aj ich príjmy, z ktorých platia dane a odvody," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

"September a október 2018 sa na Slovensku nesú v duchu slávnych aj pochmúrnych výročí. Okrúhle míľniky starých časov reprezentujú oslavy 100. výročia vzniku Československa a zbavenia sa jarma Rakúsko-Uhorska, označovaného za žalár národov, ale aj 80. výročie mníchovského diktátu," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

"Existujúce tri dôchodkové piliere nebudú v pomerne blízkej budúcnosti postačovať na dôstojný život v starobe. Chudoba tretieho veku sa dotkne najmä rozvedených alebo nezosobášených ľudí," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?