Vypočujte si rozhovory s novinármi a odborníkmi z printového média, online médií, priemyslu cestovného ruchu, cestovnej kancelárie a oblastnej organizácie cestovného ruchu v krátkom videu, ktoré vzniklo ako výstup riešenia projektu č. 2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít v cestovnom ruchu spolufinancovaného v rámci programu Európskej únie Erasmus+.