Načítavam stránku...

"Zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka do USA je tŕňom v oku pre exportérov zo zahraničia aj amerických dovozcov. Colné tarify sú náhradou daní, ktoré narušujú rovnosť investičných príležitostí a brzdia ekonomický rast," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

"Slovenská republika vykazuje v tomto roku najnižšiu nezamestnanosť od svojho vzniku v roku 1993. Obsadiť voľné pracovné miesta v službách a priemysle je čoraz ťažšie pre nedostatok zamestnancov," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

Vyplýva to z výskumu odborníkov zo Sociologického ústavu SAV; Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedry marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý bol finančne podporený agentúrou APVV v rámci riešenia projektu Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232).

Čítať ďalej...

"Donald Trump sa zavedením a zvýšením ciel na dovoz ocele a hliníka rozhodol podporiť domácich výrobcov. Pomáhať ekonomike umelými colnými barličkami nie je z pohľadu amerických dejín žiadna novinka, pretože sa o to v minulosti pokúšali už aj iní prezidenti," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

"Politický zámer zabetónovať vek odchodu do dôchodku ústavným zákonom sa stal májovým hitom verejnej diskusie. Olej do ohňa prilievajú najmä politici, ktorí sa z tejto témy snažia vytĺkať politický kapitál," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

"Stavebné sporenie má na Slovensku za sebou štvrťstoročnú úspešnú históriu. Svoju najväčšiu slávu zažívalo v období vysokých úrokových sadzieb z úverov a možnosti sporiť s trojpercentným úrokom spolu so 40-percentnou štátnou prémiou z ročného vkladu sporiteľa," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?