Načítavam stránku...

Peniaze hýbu svetom, no bez peňazí sa žiť nedá. Aj keď najpopulárnejší medzi menami je teraz virtuálny bitcoin, bežný život stojí a padá na „gazdovskej“ finančnej gramotnosti. A v tej žiaci a študenti slovenských škôl výrazne zaostávajú za ostatným svetom. Dobrá výzva z praxe, ako tento stav zmeniť.

"Druhý pilier dôchodkového sporenia je výsostne odkázaný na dobre fungujúce životné poisťovne vyplácajúce dôchodkové renty sporiteľom po ich odchode do penzie," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

"Dvadsaťpäťročné jubileum vzniku Slovenskej republiky vytvára priestor na spätné bilancovanie často s prívlastkom: čo by bolo bývalo, keby Česko-Slovensko pokračovalo ako spoločný štát aj po roku 1993," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?