Načítavam stránku...

"Druhý pilier dôchodkového sporenia je výsostne odkázaný na dobre fungujúce životné poisťovne vyplácajúce dôchodkové renty sporiteľom po ich odchode do penzie," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

"Dvadsaťpäťročné jubileum vzniku Slovenskej republiky vytvára priestor na spätné bilancovanie často s prívlastkom: čo by bolo bývalo, keby Česko-Slovensko pokračovalo ako spoločný štát aj po roku 1993," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

"Starobné dôchodky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska patria v rámci vyspelých krajín Európy medzi najnižšie," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?