Načítavam stránku...

"Existujúce tri dôchodkové piliere nebudú v pomerne blízkej budúcnosti postačovať na dôstojný život v starobe. Chudoba tretieho veku sa dotkne najmä rozvedených alebo nezosobášených ľudí," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

Nebaví ťa len sedieť počas voľných dní na internáte? Rozhodol si sa, že je načase naštartovať tvoju budúcu kariéru? Alebo si jeden z tých, ktorých omrzela súčasná práca a hľadáš si niečo nové?

"Zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka do USA je tŕňom v oku pre exportérov zo zahraničia aj amerických dovozcov. Colné tarify sú náhradou daní, ktoré narušujú rovnosť investičných príležitostí a brzdia ekonomický rast," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

"Slovenská republika vykazuje v tomto roku najnižšiu nezamestnanosť od svojho vzniku v roku 1993. Obsadiť voľné pracovné miesta v službách a priemysle je čoraz ťažšie pre nedostatok zamestnancov," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

Vyplýva to z výskumu odborníkov zo Sociologického ústavu SAV; Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedry marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý bol finančne podporený agentúrou APVV v rámci riešenia projektu Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232).

Čítať ďalej...

"Donald Trump sa zavedením a zvýšením ciel na dovoz ocele a hliníka rozhodol podporiť domácich výrobcov. Pomáhať ekonomike umelými colnými barličkami nie je z pohľadu amerických dejín žiadna novinka, pretože sa o to v minulosti pokúšali už aj iní prezidenti," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Čítať ďalej...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?