AIEST - International Association of Scientific Experts in Tourism so sídlom v St. Gallene/Švajčiarsko je najstaršou organizáciou, ktorá združuje expertov v cestovnom ruchu z celého sveta už od roku 1951. AIEST sa venuje zlepšovaniu svetového cestovného ruchu prostredníctvom analýzy trendov a najnovšieho vývoja v cestovnom ruchu a navrhuje riešenia aktuálnych problémov. Medzi svojich riadnych členov prijala doc. Ing. Annu Michálkovú, PhD. z katedry cestovného ruchu. Diplom jej bol slávnostne odovzdaný na medzinárodnej konferencii AIEST „Spaces, places, and sports: Designing sustainable experiencescapes in destinations“, ktorá sa konala koncom augusta 2022 v Kolíne nad Rýnom.